zásahová obuv

jsou různé druhy dělící se podle kvality a použití