Zásahy JSDH

Roční statistika zásahů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015   2016  2017
Požár 10 9 7 7 5 4 4 14 7 15
Dopravní nehoda 1 1 1 1     1     1
Technická pomoc 4 1 10 10 3 14 7 13 17 30
Ostatní pomoc     4 2 5     1    
Únik nebezpečných látek       1           1
Planý poplach       1           2
Celkem 15 11 22 22 13 18 12 28 24 49