Městys Stráž se nachází v Plzeňském kraji v okrese Tachov. SDH zde funguje více jak 130 let. Po celou dobu své existence se věnuje pomoci občanům Stráže a okolí. Mimo hašení požárů se podíli na kulturních a sportovních akcích, výchově mládeže a především zajišťuje technickou pomoc pro obec.  V součastné době je výjezdová jednotka zařazena do kategorie JPO3 a má 15 členů, kteří v rámci svých možností plní své poslání HASIČE..