Zásahy JSDH

Roční statistika zásahů 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015   2016  2017 2 018  2019  2020
Požár 9 7 7 5 4 4 14 7 15 15 12 10
Dopravní nehoda 1 1 1     1     1      
Technická pomoc 1 10 10 3 14 7 13 17 34 15 25 22
Ostatní pomoc   4 2 5     1     3 3 2
Únik nebezpečných látek     1           1   1  
Planý poplach     1           2      
Celkem 11 22 22 13 18 12 28 24 53 33 41 34