Zásahy JSDH

Roční statistika zásahů 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015   2016  2017 2 018  2019 
Požár 10 9 7 7 5 4 4 14 7 15 15 12
Dopravní nehoda 1 1 1 1     1     1    
Technická pomoc 4 1 10 10 3 14 7 13 17 34 15 25
Ostatní pomoc     4 2 5     1     3 3
Únik nebezpečných látek       1           1   1
Planý poplach       1           2    
Celkem 15 11 22 22 13 18 12 28 24 53 33 41