10. Duben 2013

Přimda, Nová 172, Požár bytovky

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se o požár nejedná, šlo pouze o zahoření elekrické instalace v prostoru vchodu do bytového domu. Naše jednotka nezasahovala.

31. Květen 2013

Bernartice, komunikace Borek - Bernartice, technická pomoc

Přes vozovku a telefonní vedení byl padlý vyhnilý strom. Ten byl rozřezán pomocí MP a odstraněn z vozovky. Prostor byl osvětlován pomocí osvětlovacího stožáru. Telefonní vedení vedoucí podél vozovky zůstalo prověšené.

49°38'6.429"N, 12°46'50.187"E

31. Květen 2013

Bernartice, Borek, Technická pomoc

Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se po silných deštích rozvodnily toky okolo vesnice Bernartice a místní rybník na návsi, ten přetekl přes hráz a vytvořil tok, který stékal na místní fotbalové hřiště. Tok ohrožoval přilehlé domy / čp. 33, 7, 8 / a kabiny na hřišti. Vytvořili jsme hráze, které odkolonily tok od stavení aby nebyli ohroženy. Pro případné čerpání byla povolána technika Tatra T148 CAS 32. Od obyvatel z vesnice Borek, která se nachází po proudu toku jsme zjistili, že se ve vesnici vytvořila laguna, která se přibližuje k domu č.p 13. Po dokončení hrází v Bernarticích jsme přesunuly obě vozidla do obce Borek, kde jsme zahájili přečerpávání laguny do místního potoku pomocí plovoucích čerpadel a čerpadel CAS. Po odčerpání laguny bylo nařízeno hlídání laguny obyvatelům přilehlého domu. Informovali jsme se o stavu v obcích Bernartice a Strachovice, které byly zasaženy záplavami, a vrátili jsme se zpět na základnu.

49°37'38.471"N, 12°47'56.630"E
49°38'7.832"N, 12°46'40.612"E

2. a 3. Červen 2013

Borek 13, Technická pomoc

Jednotka vyjela na odčerpání vody ze zatopeného sklepa do Borku. Sklep 3 x 8m byl zatopen do výšky 1m, na odčerpání jsme použili ponorné čerpadlo. Lagunu před domem o rozměrech 10 x 50m jsme odčerpávali plovoucími čerpadly a CAS.

49°38'7.686"N, 12°46'40.619"E

4. Července 2013

Borek E28, Sycherák, Technická pomoc

Po příjezdu na místo jsme byli majitelem upozorněni na létající obtížný hmyz. Jednalo se o lesní včely, které se usídlili v prostoru pod střechou, odkud následně vylétali. Provedli jsme postřik do všech otvorů, ze kterých hmyz vylétal. Po půl hodině létaní ustalo, nebyl již žádný hmyz spatřen, tak jsme se vrátili na základnu.

49°38'6.390"N, 12°45'8.963"E

 

18. Červenec 2013

Bonětice, evid. č. 11, Technická pomoc

Jednotka vyjela na likvidaci OH do rekreačního střediska Bonětice. Sršní hnízdo ve víšce cca 3m jsme pomocí vysavače zlikvidovali. Okolí hnízda jsme ještě ošetřili chemickým prostředkem.

49°40'1.766"N, 12°48'39.422"E

19. Červenec 2013

Bonětice 35, Technická pomoc

Jednotka vyjela na likvidaci OH do Bonětic. Vosí hnízdo ve společné poštovní schránce umístěné před domem č. popisné 35 jsme zlikvidovali pomocí BIOLITu. Zbytek hnízda jsme zlikvidovali do komunálního odpadu.

49°39'51.599"N, 12°49'21.600"E

29. Červenec 2013

Bor, Boječnice, Požár

Jednotka vyjela na ohlášený požár pole do Boječnice. Po příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka SDH Bor. Požářiště 15 x 5 m bylo již po lokalizaci.

49°42'6.792"N, 12°47'56.899"E

4. Srpen 2013

Stráž, Bonětice, Souměř, Technická pomoc, bouřky

Při cestě k místě události, jsme museli odstranit další dva padlé stromy, které byly přes celou komunikaci.  První ležel hned za Stráží směr Bonětice a druhý byl v lese před Boněticemi. Obě překážky byly odstraněny a komunikace uklizeny. Poté jsme pokračovali na místo události. Po přijezdu jsme zajistili plynulý provoz a odstranili padlý strom, zasahující do poloviny silnice. Po uklidu komunikace jsme se vrátili na základnu..

49°40'34.040"N, 12°49'13.928"E

 

 

Po přijezdu na místo události jsme zajistili plynulý provoz a odstranili padlý strom, který blokoval celou vozovku. Po uklidu komunikace jsme se vrátili na základnu....

49°40'45.067"N, 12°45'20.494"E

 

Po přijezdu na místo události, jsme zajistili bezpečný provoz, neboť událost byla v nepřehledné zatáčce a strom zasahoval do poloviny vozovky. Překážku jsme odstranili a místo události uklidili. Poté jsme se vrátili na základnu.

49°40'57.328"N, 12°45'12.318"E

 

6. Srpen 2013

Bor, Borek, Technická pomoc, bouřka

Jednotka byla vyslána na likvidaci padlého stromu přes komunikaci z Boru do Lužné. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka SDH Bor. Pomáhali jsme z odklízením stromu z komunikace.

49°42'53.449"N, 12°45'49.887"E

 

 

Jednotka vyjela na likvidaci padlého stromu na drátech telefoního vedení do Borku. Padlá polovina stromu uvízla na drátech ve víšce cca 2m, postupným odřezáváním částí stromu se podařilo pravděpodobně bez porušení telefoní kabel uvolnit.

49°38'4.905"N, 12°47'6.574"E

7. Srpen 2013

Dehetná, Technická pomoc

Jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů do RS v Dehetné. Jednalo se o nakloněný strom po včerejší bouři, který ohrožoval rekreační chatu. Strom jsme postupně rozřezali a odklidili.

49°37'28.055"N, 12°45'57.295"E

29. Srpen 2013

Bonětice 35, Technická pomoc

Po příjezdu na místo vylezli hasiči za použití žebříku na střechu objektu. Nalezli tři vosí hnízda pod střechou a za izolací. K likvidaci hmyzu použili postřik. Hnízda byla následně mechanicky odstraněna. Postřikem jsme ošetřili i okolní objekty, okolo kterých se pohybovalo větší množství hmyzu. Následně jsme se vrátili na základnu.

GPS:
49°39'51.918"N, 12°49'20.233"E

25. Říjen 2013

Prostiboř, požár OA

 

Jednotka vyjela na požár osobního automobilu do Prostiboře. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala JSDH Staré Sedlo. Pomáhali jsme z likvidací požáru pomocí vysokotlaku HZS Stříbro. Zásah byl prováděn v dýchací technice.

 

GPS:

49°39'14.956"N, 12°54'2.482"E

20. Listopad 2013

Bonětice, požár OA

 

Jednotka vyjela na ohlášený požár osobního automobilu do Bonětic. Po příjezdu na místo události byl osobní automobil již celý v plamenech. Na likvidaci požáru jsme použili vysokotlaký proud. Při zásahu jsme používali dýchací techniku.

GPS: 49°39'56.319"N, 12°49'35.166"E

https://www.pozary.cz/clanek/71910-v-boneticich-u-pozaru-osobniho-auta-v-plnem-rozsahu-zasahovaly/