14. Leden 2016


Bor, Vysočany, požár

 

Jednotka vyjela na požár odsávání u pece ve výrobní hale firmy Scherdel ve Vysočanech. Po příjezdu na místo události zde již zasahovaly jednotky z Boru, Přimdy a HZS Tachov. Naši členové pomáhali z rozebíráním odsávacího potrubí. Požár byl malého rozsahu.

 

1. Únor 2016

Staré Sedlo, Darmyšl, požár

 

 Jednotka vyjela na ohlášený požár stromu do Darmyšle. Po příjezdu na místo události zde již zasahovala místní jednotka SDH Staré Sedlo. Naše jednotka po dohodě z velitelem zásahu začala likvidovat pomocí vysokotlakého proudu požár plotu z cca třímetrových tůjí o délce 10m. Dále jsme provedli nasvícení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru z CAS. Pomocí plovoucího čerpadla jsme doplňovali vodu do naší CAS a i do CAS JSDH Staré Sedlo z přilehlého rybníka.

GPS:49.6407511N, 12.8760719E

22. Květen 2016

Staré Sedlo, Darmyšl, Požár

 

Jednotka vyjela na požár lesního porostu do Darmyšle. Po příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka ze Starého Sedla. Čtyři členové jednotky pomáhali z hašením na C proudech. Naší CAS32 T148 jsme doplňovali CAS ze S. Sedla. Naše CAS byla doplňovaná hadicovým vedením ze silnice na vzdálenost cca 150m.


GPS: 49.6360489N, 12.8909344E

1. Červen 2016

Stráž, Bonětice, Technická pomoc

 

 Jednotka vyjela na odstranění padlého stromu po bouři na komunikaci mezi Boněticemi a Bonětičkami. Při jízdě na místo události jsme museli zlikvidovat padlý strom přes komunikaci mezi Stráží a Boněticemi, komunikace byla zcela neprůjezdná. Po rozřezání stromu a uklizení vozovky jsme se přesunuli na původní událost do Bonětic, kde byl taky padlý strom přes komunikaci směrem do Bonětiček. Tento strom jsme taky rozřezali. Zde nám řidič projíždějícího auta nahlásil padlou větev na půlku komunikace z Bonětic do Boječnice, tak jsme jí zajeli taky odstranit.

GPS:  49.6694589N, 12.8083272E
        49.6664725N, 12.8330519E
        49.6784556N, 12.8195228E

1. Červen 2016

Stráž, Borek, Technická pomoc

 

Jednotka vyjela na čerpání vody ze zatopené laguny u RD v Borku. Po příjezdu na místo události voda již zasahovala do RD č.p. 13. Ihned jsme na odčerpávání vody z laguny nasadili kalové čerpadlo Heron a plovoucí čerpadlo PH1200. Poté jsme si dojeli do zbrojnice pro další plovoucí čerpadlo ZAHAS a přípojný vozík z PS12, která jsme dovezli na místo události a začali odčerpávat vodu z laguny. Na místo události jsme byli vysláni z jiné události. 

GPS: 49.6354561N, 12.7782006E

20. Červenec 2016

Stráž, Bonětice 61, Technická pomoc

 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu do dětského tábora v Boněticích. Na místě provedena likvidace 2 sršních hnízd a 2 vosích hnízd na štítu ve 3 budovách. Pro zpřístupnění hnízda jsme museli částečně rozebrat obložení budovy. Na likvidaci použit chemický postřik a vysavač.

GPS: 49.6642047N, 12.8166483E

22. červenec 2016

Stráž, Dehetná, kemp Sycherák, Technická pomoc

 

Ve štítě rekreační chaty se nacházelo sršní hnízdo o průměru cca 20cm. To bylo odstraněno pomocí žebříku a vysavače a okolí hnízda bylo následně ošetřeno postřikem proti hmyzu.

GPS:49.6323408N, 12.7604447E

24. Červenec 2016

Bor, směr Vysočany, Požár

 

Jednotka vyjela na požár lesního porostu do Boru. Jednalo se o neohlášené pálení, naše jednotka na místě nezasahovala. CAS 24 Terrno byla při jízdě odvolána zpět na základnu, otáčeli jsme se na odbočce na Nový Dvůr.

14. Září 2016

Staré Sedlo, Požár

 

Jednotka vyjela na požár travního porostu do St. Sedla u kostela na hřišti. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala místní jednotka. Jelikož se jednalo o požár malého rozsahu, naše jednotka nezasahovala.

 

GPS: 49.6643886N, 12.8632150E

18. Listopad 2016

Stráž, Borek, Technická pomoc


Jednotka vyjela na likvidaci padlého stromu přes komunikaci z Borku do Bernartic. Padlý strom, který částečně vysel na telefonním kabelu zasahoval přes celou vozovku, silnice byla neprůjezdná.  Pomocí motorové pily jsme strom rozřezali a odstranili, telefonní kabal pravděpodobně zůstal nepoškozen. Poté jsme uklidili vozovku. 

GPS: 49.6322367N, 12.7889031E

19. Listopad 2016

Stráž, Sycherák, Technická pomoc

 

Starosta Městyse Stráž povolal JSDH Stráž na událost v RS Sycherák. Jednalo se o vyvrácený strom padlý na rekreační chatu. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že nejsme schopni vlastními silami strom odstranit. Požádali jsme si o pomoc výškovou technikou. Na místo události přijela plošina ze stanice HZS Tachov. Vzhledem k podmáčenému terénu by bylo obtížné plošinou zajet k místu události a ustavit jí. Na místo události se poté dostavil i řídící důstojník. Po dohodě se starostou obce bylo místo zabezpečeno proti vstupu osob a starosta obce se zavázal strom odstranit objednáním firmy pro výškové práce. Velitel zásahu předal místo majiteli. 

GPS: 49.6335703N, 12.7576289E

15. Prosinec 2016

Stráž, Bernartice 1, požár

 

Jednotka vyjela na požár uskladněného dřeva do Bernartic, průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár pilin ve stodole, kde byla instalovaná
linka na výrobu peletek. Při příjezdu na místo události zde bydlící občan pomocí zahradní hadice hasil požár. Hořely piliny na ploše cca 6x2m.
Naše jednotka požár nejdříve hasila vysokotlakým proudem z CAS 24 Terrno a posléze jsme rozvinuli dopravní vedení 1xB a útočné vedení
1xC.
GPS: 49.6286822N, 12.7997286E

https://www.pozary.cz/clanek/152359-v-bernarticich-jednotky-hzs-tachov-sdh-bela-nad-radbuzou-sdh/

18. Prosinec 2016

Stráž 115, požár

 

Jednotka vyjela na požár nízké budovy do Stráže č.p. 115. Jednalo se o požár konstrukce podlahy v 1. patře domu. Pro uhašení ohniska požáru
bylo nutné pomocí motorové pily rozřezat a rozebrat dřevěnou podlahu na ploše 1 x 0,5 m a požárem zasažené trámy. Zasažené trámy a
podlaha byla vynešena před dům a prolitá vodou. Celý prostor byl kontrolován termokamerou HZS.
GPS: 49.6687947N, 12.7743336E

26. Prosinec 2016

Stráž, Bernartice 46, technická pomoc

 

Po příjezdu k místu události nás majitelé zavedli k výběhu, kde ležela kobyla. Podle informací kobyla vyběhla do výběhu, na rozbahněném
povrchu uklouzla a nemohla vstát. Na první pohled byla velmi vyčerpaná tím, jak se pokoušela vstát. Hadici B jsme použili jako popruh, který
jsme protáhli pod kobylou a snažili jsme se jí pomoci vstát. Pro další pokus o zdvižení byl použit traktorbagr. Po telefonickém rozhovoru majitele
s veterinářem bylo doporučeno nechat kobylu ležet do rána, vzhledem k jejímu věku.
GPS: 49.6288603N, 12.7989869E

https://www.pozary.cz/clanek/153142-do-bernartic-vyslalo-operacni-stredisko-jednotky-hzs-tachov-a/