15. - 30. Duben 2020

Ostatní pomoc, Stráž + obce
 
Jednotka prováděla po dobu 16. dní trvalou desinfekci veřejných prostor ve Stráži a spádových obcích, jednalo se o zastávky, dětská hřiště, okolí obchodů a dalších veřejných budov, veřejné lavičky, kontejnery na tříděný odpad a koše. Používali jsme 2 zádové postřikovače a jeden ruční. Na tuto činnost jsme spotřebovali cca 45 l sava ředěného s vodou v poměru 1:4, a asi 10 l desinfekce na bázi lihu.